Művészettörténeti Önképzőkör Hódmezővásárhelyen, felnőttek részére

(a Kör bemutatása)   A Hódmezővásárhelyi Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ égisze alatt 2005. év januárja óta folyik andragógiai/múzeumpedagógiai tevékenység és tárlat-bejáró munka: Művészettörténeti Önképzőkör működik itt kb. harminc fővel – valamennyien felnőtt-, közép-, idős-, sőt szépkorúak. A kör tagjai önálló referátumok formájában sorra veszik az egyes művészettörténeti korszakokat – tudományos mércével igyekezvén munkálkodni e témákon. Részt vállalnak a város múzeumi életében is: a helyi Alföldi Galéria állandó tárlata folyamatos műelemző terepük. Az időszakos kiállításokat rendre többször megtekintik, mivel úgy tartják: a műalkotás a nézővel való interakcióban képződik meg. Gyakorta hallgatnak értő művész-vezetőt. Hétről hétre további programokat csinálnak: járják a környéket, utaznak, múzeumokba járnak, filmvetítéseken vesznek részt, műtermeket látogatnak.

   Minden esztendő februárjában nyílt foglalkozást rendeznek, ahol a csoport tagjai számot adtak évi tudományos munkájukról vetítettképes előadások, műhely-kiállítások formájában. E rendezvény mind nagyobb népszerűségnek örvend, az érdeklők közül új tagok kerülnek ki.

   A szakkört szabad foglalkozásnak, igényes szórakozásnak – szellemi épülésnek tekintjük valamennyien. Tudományos mércével igyekszünk munkálkodni; bár a tagok amatőrök, dilettantizmusnak, felületességnek nem adunk helyet. Az önképzőköri formát a csoport tagjai igenlik. A referátumok és korreferátumok tartásával történő szakmai előrehaladásban, önálló munkában örömüket lelik.


    Tevékenységünk három részből áll:

    a) Haladunk a művészettörténeti korok mentén az időben, s igyekszünk minél alaposabban feltérképezni e korszakokat. A barlangi művészetnél és a termékenységi szobrocskáknál kezdtük hajdan; mostanra az itáliai reneszánsz utolsó korszakánál tartunk. Második esztendeje foglalkozunk, az egyes problémákat tüzetesen megszemlélve s a kortárs művészethez (is) kötve a reneszánsz nagy művészettörténeti korszakával. Jelenleg, Leonardo és Michelangelo munkásságának taglalását befejezve, Raffaello korszakzáró, az ideához és ideálhoz közelítő festészetével ismerkedünk.

    b) Feladatunknak érezzük, hogy részt vállaljunk Vásárhely múzeumi életében. A helyi Alföldi Galéria állandó tárlata folyamatos terepe munkálkodásunknak, műelemzési gyakorlatainknak. Minden időszakos kiállítást (Vásárhelyi Őszi Tárlat, Kerámia-szimpóziumok) igyekszünk megnézni, lehetőség szerint többször, mivel úgy tartjuk, hogy az ismételt figyelmes szemlélés és analízis útján kell esélyt adnunk a legprovokatívabb, leghaladottabb műalkotásoknak is. A kortárs művészettel történő szembesülés tevékenységeinknek talán legösszetettebbike. Gyakorta hívunk e kalandozásainkhoz értő művész-vezetőt, szakembert.

   c) Hétről hétre extra programokat csinálunk, melyeken bejárjuk a környéket, végignézzük a falvak táj-jellegzetességeit, a határban lévő középkori romokat, a kis településeken megbúvó hajdani kastélyokat. Szegedre, Pestre megyünk múzeumba, filmvetítéseken veszünk részt, műtermeket látogatunk. Nyaranta pedig távolabbi úticéljaink vannak (2007: Pécs; 2008: Dunakanyar; 2009: Mednyánszky László emlékhelyek nyomába eredtünk a Felvidéken).


    Rendkívül érdekes, mi több, szívet melengető, barátságokat ébresztő feladat ezzel a korosztállyal együtt dolgozni. A csoport tagjai nyitottak az újra, s ha lettek volna előítéleteik a művészet bizonyos modern, kortárs áramlataival kapcsolatosan, készek e gátló tényezőket levetkezni. Németh Lászlóval szólva: egy tanár feladata nem szükségszerűen az ismeretek tömegének átadása, ellenben a „megkínálás”: felmutatni, érzékeltetni a jónak mindazt a sokaságát, ami a tudás megszerzése révén várhat az emberre. Bármely életkorban.Dr. Cserjés Katalin PhD (SZTE BTK Modern Magyar Irodalom Tanszék)

az Önképzőkör vezetője

vasskatalin@vnet.hu

(30) 645 22 01